Monitoring odbavování klientů

Kontaktní údaje

Název firmy:Magistrát hlavní město Praha - Odbor dopravně správních agend
Adresa firmy:pracoviště Praha 6 Břevnov
Název pobočky:Odbor dopravně správních agend
Adresa pobočky:Radimova 2327/39, 169 00 Praha 6